زهره الهیان، نماینده مجلس: بعضی ترجیح می‌دهند به جای فرزند از حیوانات خانگی نگهداری کنند

۱۴۰۰/۹/۱۱

زهره الهیان، نماینده مجلس، گفت بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به جای فرزند از حیوانات خانگی نگهداری کنند، اما اسم فرزند که می‌آید بهانه مشکلات اقتصادی می‌آورند

او افزود: «اگر خانمی تصمیم به سقط بگیرد، تا یک ساعت بعد داروی سقط به دستش می‌رسد و این فاجعه است»

اخبار
اخبار
مردم معمولی - آفریقا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید