عراق برای روحانی نزدیک به حکومت ایران به اتهام «تروریسم» حکم بازداشت صادر کرد

۱۴۰۰/۹/۸

به گزارش روزنامه النهار، عراق برای حمید الحسینی، روحانی نزدیک به حکومت ایران و مدیر اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی عراق، به اتهام «تروریسم» حکم بازداشت صادر کرد

حمید الحسینی به دست داشتن در حمله موشکی شهریور ماه به «مركز گفت‌وگوی الرافدین» در شهر نجف متهم است

خلاصه خبرها
از بیماری زوال ذهن چه می‌دانیم؟
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید