باگذشت ۱۱روز از زلزله هرمزگان طی پنج‌شنبه و بامداد جمعه چند زلزله دیگر این منطقه را لرزاند

۱۴۰۰/۹/۵

با گذشت یازده روز از وقوع دو زلزله به بزرگای ۶/۴ و ۶/۳ هرمزگان و تخریب و خسارت گسترده به خانه‌ها در منطقه فین، وقوع زلزله‌های پیاپی در هرمزگان همچنان ادامه دارد و طی روز پنج‌شنبه و بامداد جمعه سه زلزله دیگر به بزرگای ۳/۲ تا ۳/۷ بار دیگر این منطقه را لرزاند

چهره‌ها - بلژیک
اخبار
مرور مطبوعات

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید