محمد رسول‌اف، کارگردان سینما: آقای مسلح کاپشن چرم‌ات را با دستمزد ریختن کدام خون خریدی؟

۱۴۰۰/۹/۵

محمد رسول‌اف، کارگردان سینما با اشاره به تصویر مامور امنیتی که در اصفهان به مردم تیراندازی می‌کند نوشت:«آقای مسلح که از راه رفتنت پیداست همه وجودت پر از هراس شده است کاپشن چرمی‌‌ات را با دستمزد ریختن کدام خون در کدام ماه از کدام سال خریدی؟می‌ترسی چون می‌دانی اینطور نخواهد ماند»⁩

تیتر اول
در کارگه هنرمندی
چشم‌انداز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید