وزارت خارجه فرانسه: دور جدید مذاکرات هسته‌ای وین باید بر اساس شش دور قبلی از سر گرفته شود

۱۴۰۰/۹/۴

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت که هدف این کشور و بریتانیا و آلمان بازگشت ایران و آمریکا به پایبندی کامل به تعهدات برجام است و برای پیشرفت سریع جهت رسیدن به این هدف، دور جدید مذاکرات وین باید بر اساس شش دور قبلی این مذاکرات از سر گرفته شود

امروز
ایران ۱۴۰۰
خبر شامگاهی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید