مشاور وزیر بهداشت: ۴۰درصد از زنان ایران به دلیل عدم توانایی مالی سقط جنین می‌کنند

۱۴۰۰/۸/۳۰

شهلا خسروی، مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی گفت: «در ایران ۴۰ درصد از زنان به دلیل عدم آمادگی مالی، ۳۶ درصد به علت نداشتن زمان مناسب، ۲۰ درصد به دلیل تداخل با فرصت‌های آینده اقدام به سقط جنین می‌کنند.»

ایران ۱۴۰۰
نگاه روز
موزه مقاومت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید