عضو مجمع تشخیص مصلحت: دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به قرض کردن از مردم است

۱۴۰۰/۸/۲۰

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت، بورس را نمایانگر وضع کلی اقتصاد خواند و گفت دولت برای جبران کسری بودجه خود مجبور است از راه فروش اوراق به مردم از آن‌ها قرض بگیرد

او افزود: «فروش اوراق به مردم راه بدی نیست، هرچند که آثار منفی بر روی بازار بورس خواهد گذاشت»

تازه‌ترین خبرها

خلاصه خبرها
گفت‌وگوی ویژه
پنجره

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید