یک نماینده مجلس: اقتصاد و بورس عشقی اداره می‌شود

۱۴۰۰/۸/۱۸

کاظم دلخوش، نماینده مجلس گفت اقتصاد و بورس در ایران «عشقی» اداره می‌شود. او ادامه داد نه تنها بازار سرمایه بلکه سایر بازارها نیز نابسامان است.

اقتصاد و بازار
امروز
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید