معاون وزارت بهداشت: اجرای کشوری طرح مدیریت هوشمند کرونا تا دو هفته دیگر آغاز می‌شود

۱۴۰۰/۸/۱۰

کمال حیدری، معاون وزارت بهداشت، از آغاز اجرای کشوری طرح مدیریت هوشمند کرونا تا دو هفته دیگر خبر داد و گفت: قرار است در سامانه هوشمند مدیریت کرونا، اطلاعات بیماران و نتایج آزمایشگاه‌ها را بارگذاری کنیم تا افراد مبتلا یا واکسن نزده‌ شناسایی شوند و جلوی تردد آنها را بگیریم

نگاه روز
تیتر اول
موزه مقاومت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید