مشاوران سازمان غذا و داروی آمریکا با ارائه واکسن فایزر به کودکان ۵ تا ۱۱ سال موافقت کردند

۱۴۰۰/۸/۴

هیات مشاوران سازمان غذا و داروی آمریکا با ارائه واکسن کرونای فایزر به کودکان پنج تا ۱۱ سال موافقت کرد. طبق نظر این هیات، مزایای این واکسن در کودکان این رده سنی از خطر آن بیشتر است

خلاصه خبرها
امروز
اقتصاد و بازار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید