گروهی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در تهران تجمع کردند

۱۴۰۰/۸/۳

گروهی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز، اصفهان، شاهرود و تهران به دلیل محقق نشدن مطالبات معیشتی و حقوقی‌ خود مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران تجمع کردند

خبر ورزشی
اخبار
اقتصاد و بازار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید