یک پژوهشگر جمعیت: رکورد سرعت کاهش نرخ باروری در ۳ دهه گذشته به نام ایران ثبت شده

۱۴۰۰/۸/۳

صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت به ایسنا گفت نرخ باروری ایران (میانگین تعداد فرزندان یک زن) به حدود ۱/۶ فرزند به ازای هر زن رسیده و پایین‌ترین نرخ باروری در غرب آسیا، شمال آفریقا و منطقه MENA به نام ایران ثبت شده. او افزود رکورد سرعت کاهش نرخ باروری در ۳ دهه گذشته به نام ایران ثبت شده

خلاصه خبرها
چشم‌انداز
موزه مقاومت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید