شهردار تهران معاون خبرگزاری فارس را به عنوان مدیرعامل موسسه همشهری منصوب کرد

۱۴۰۰/۷/۲۹

محسن مهدیان، معاون خبر خبرگزاری فارس، با حکم علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به عنوان مدیرعامل موسسه همشهری، یکی از بزرگترین موسسات رسانه‌ای مکتوب ایران، منصوب شد

او سال گذشته در یک مناظره، حمایت مالی سپاه پاسداران از فارس و نزدیکی فارس به سیاست سپاه را مستقیما تایید کرد

جهان‌نما
خبر نیمروزی
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید