سازمان غذا و داروی آمریکا با استفاده ترکیبی از واکسن‌های‌ کرونای مورد تایید خود،موافقت کرد

۱۴۰۰/۷/۲۸

سازمان غذا و داروی آمریکا موافقت کرد افرادی که دوز اول واکسن کرونای خود را دریافت کرده‌اند، برای دوز دوم می‌توانند یک واکسن کرونای متفاوت ولی مجاز در این کشور را انتخاب کنند. این سازمان همچنین مجوز استفاده از دوز تکمیلی واکسن‌های کرونای مدرنا و جانسون‌اند‌جانسون را صادر کرد.

طبق تصمیم سازمان غذا و داروی آمریکا، افراد بالای ۶۵ سال و گروه‌های تحت خطر می‌توانند به فاصله شش ماه دوز تکمیلی مدرنا را دریافت کنند.

همچنین تمام افرادی که واکسن کرونای جانسون‌اند‌جانسون را دریافت کرده‌اند، پس از دو ماه می‌توانند دوز تکمیلی آن را دریافت کنند.

هفته گذشته، هیات مشاوران سازمان غذا و دارو با استفاده از دوزهای تکمیلی واکسن‌های مدرنا و جانسون‌اند‌جانسون موافقت کرده بود.

سازمان غذا و داروی آمریکا همچنین پیش از این مجوز استفاده از دوز تکمیلی واکسن کرونای فایزر را به فاصله شش ماه از دریافت دوز دوم این واکسن، برای افراد بالای ۶۵ سال و گروه‌های تحت خطر صادر کرده بود.

خلاصه خبرها
مستند: شاعر کشته می‌شود
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید