فرمانده مرزبانی ناجا: به همسایگان ایران گفتیم که کسی اجازه خروج از اصول دیپلماسی را ندارد

۱۴۰۰/۷/۲۷

احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا، با اشاره به «جاسوسی» در مرزهای ایران گفت: «به همسایگان ایران ابلاغ شده که کسی اجازه خروج از اصول دیپلماسی را ندارد»

او اضافه کرد: «٩۶ درصد مرزها در اختیار مرزبانی است و ما توان اداره و برقراری امنیت در تمام مرزهای کشور را داریم»

نگاه روز
تیتر اول
موزه مقاومت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید