گروهی از مرغداران مرغ گوشتی مقابل وزارت جهاد کشاورزی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند

۱۴۰۰/۷/۲۷

گروهی از مرغداران مرغ گوشتی در اعتراض به گرانی جوجه و خوراک، نوسان قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری دولت مقابل وزارت جهاد کشاورزی در تهران تجمع کردند

مستند: سه جفت چشم
نگاه روز
تیتر اول

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید