رویترز: ساکنان کابل خواستار لباس متحدالشکل برای طالبان و تمایز آنها از سارقان هستند

۱۴۰۰/۷/۲۴

رویترز با انتشار مصاحبه‌هایی با ساکنان کابل گزارش داد که خواسته آنها این است که طالبان یونیفورم داشته باشند و خود را از افرادی مثل سارقان که می‌توانند به شکل طالبان درآیند متمایز کنند

یکی از ساکنان کابل گفت: باید مشخص شود دزد کیست، اما گاهی مشخص نیست و اکنون دزدها هم سلاح دارند

مرور مطبوعات
جهان‌نما
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید