مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: ایران رتبه چهارم فرونشست زمین را در جهان دارد

۱۴۰۰/۷/۲۴

علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری در وزارت راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرد ایران رتبه چهارم فرونشست زمین در دنیا را دارد

او هشدار داد اگر وضعیت مدیریت آب در کشور همین گونه پیش برود، «کمتر از ۱۰ سال برای جبران فرونشست زمین فرصت داریم»

تیتر اول
موزه مقاومت
چشم‌انداز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید