لهستان قصد دارد برای جلوگیری از موج مهاجران در مرز خود با بلاروس دیوار بکشد

۱۴۰۰/۷/۲۱

مجلس لهستان قصد دارد برای جلوگیری از موج مهاجران که عمدتا از افغانستان و عراق‌اند دولت را مکلف کند با صرف ۴۰۰ میلیون دلار دیواری مجهز به حسگر حرکتی و دوربین را در مرز بلاروس بسازد

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید