بریتانیا به گروهی از فوتبالیست‌های زن افغانستان که به پاکستان گریخته‌اند ویزا داد

۱۴۰۰/۷/۱۷

دولت بریتانیا برای گروهی از فوتبالیست‌های زن افغانستان که پس از روی‌کار آمدن دوباره طالبان به پاکستان گریخته‌اند ویزا صادر کرد تا برای ادامه زندگی به این کشور بروند.

این ویزاها پس از هماهنگی‌های انجام شده بین دولت‌های پاکستان و بریتانیا صادر شدند

این ویزاها پس از هماهنگی‌های انجام شده بین دولت‌های پاکستان و بریتانیا صادر شدند.

پیشتر رسانه‌های بریتانیا گزارش داده بودند که دولت این کشور قصد دارد به ۱۱۱ نفر از بازیکنان، مربیان و خانواده‌های آنان ویزا بدهد.

تیم فوتبال زنان افغانستان از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان با ویزای موقت در پاکستان به سر می‌برد و این نگرانی وجود داشت که با پایان اعتبار این ویزاها این ورزشکاران به افغانستان تحت کنترل طالبان بازگردانده شوند.

خلاصه خبرها
امروز
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید