رویترز: جمعی از خلبان‌های افغان که به ازبکستان فرار کرده بودند در حال انتقال به امارات‌اند

۱۴۰۰/۶/۲۱

رویترز گزارش داد خلبان‌های افغان که از طرف آمریکا آموزش دیده بودند و به ازبکستان فرار کرده بودند در حال انتقال به امارات متحده عربی‌اند

طالبان برای برگشت آنها فشار وارد آورده بود

نگاه روز
تیتر اول
ایران ۱۴۰۰

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید