فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل برای عملی نکردن برنامه حمله به رفح افزایش یافته است

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۴