رونمایی از کتاب عبور از بیابان

رونمایی از کتاب «عبور از بیابان» در لس‌انجلس پیام زمانی، مهاجر ایرانی ساکن آمریکا به عنوان یک بهایی که مجبور به ترک ایران شده و هم‌اکنون دارای موقعیت‌های چشمگیر اجتماعی و اقتصادی در آمریکا است، تجربیاتش را در این کتاب نوشته است گزارش نیلوفر منصوری، ایران‌اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲