تشدید تنش میان اسرائیل و حزب‌الله

تشدید تنش میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان مهرزاد بروجردی، رییس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری: جمهوری‌اسلامی بیشترین کمک خودش را چه از طریق عراق و چه از طریق سوریه به حزب‌الله خواهد کرد و حسن نصرالله هم اعلام کرده که به هیچ چیزی رحم نخواهند کرد

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲