اسرائیل ویدئوی انتقال دو گروگان به بیمارستان شفا از سوی حماس را منتشر کرد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹