از کار افتادن دو بیمارستان بزرگ غزه یعنی شفا و قدس با نبودن برق

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲