سالگرد کشته شدن کیان پیرفلک، هفت روز زودتر و در فضایی به شدت امنیتی

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹