ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق گذرگاه نیتسانا به سوی نوار غزه؛

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸