در پایان دومین سال حمله روسیه به اوکراین، پوتین چه دستاوردی در این جنگ داشته است؟

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵