بررسی وضعیت حقوق بشر ایران

دبیر کل سازمان ملل متحد از عدم تعامل جمهوری اسلامی با گزارشگر ویژه ابراز تاسف کرده است. بررسی بیشتر این موضوع در گفت وگو با شعله زمینی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱