شاید اسرائیل برای تاکتیک‌های جنگی‌اش نیاز به وقفه‌ای داشته باشد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷