آمریکا و بریتانیا و آلمان صراحتا اعلام کردند به اوکراین سرباز نمی‌فرستند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹