کشف بزرگترین‌انبارهای سلاح را در شمال نوار غزه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵