نمایشگر پمپ بنزین‌ها از قابل استفاده نبودن کارت‌های سوخت در استان‌های دیگر خبر دادند

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳