وضعیت بحرانی بیمارستان شفا در غزه

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲