تاکید زندانیان سیاسی، خانواده های دادخواه و آسیب‌دیدگان جسمی بر تحریم انتخابات

زندانیان سیاسی، خانواده های دادخواه و آسیب‌دیدگان جسمی بر تحریم انتخابات، تاکید کردند همچنین پوریا علیپور نسبت به سوءاستفاده ستادهای انتخاباتی از ویدیوی ضرب و جرحش انتقاد کرد. بررسی بیشتر این موضوع در گفت‌وگو با بهروز اسدی، فعال سیاسی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴