نخستین سخنرانی سلمان رشدی، پس از سوء قصد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۷