اگر جنگ به داخل تونل‌ها کشیده شود، توان مقابله حماس چقدر خواهد بود؟

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴