نماینده اصفهان: در صورت عدم رعایت افراد و نداشتن حجاب تهیه کننده جریمه خواهد شد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸