آمریکا و بریتانیا اعضای ارشد و شرکای گروه تروریستی حماس را تحریم کردند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴