توافق دولت بریتانیا و پلیس متروپولیتن بر سر برگزاری راهپیمایی حمایت از فلسطین در لندن

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸