در روز چهل‌وچهارم جنگ، نبرد بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس، در خاک غزه ادامه دارد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸