واکنش‌ها به تعطیل شدن کافه‌ها در شیراز به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی