براساس گزارش رسمی٬ کم‌ترین مشارکت در استان‌های البرز٬ کردستان و تهران بوده‌است

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴