از اول مهر تا اول آذر در مجموع ۱۵۴ کولبر کشته یا زخمی شده‌اند

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲