حمله به پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹