علت شروع موج گرما پیش از فصل تابستان در جهان چیست؟

علت شروع موج گرما پیش از فصل تابستان در جهان چیست؟ گفت‌وگو با همایون خیری، ایران‌اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸