پیکر جواد روحی شبانه و با حضور ماموران امنیتی به خاک سپرده شد

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱