الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل: جمهوری اسلامی مسئول حمله هفت اکتبر به مردم اسرائیل است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴