حکم حبس ابد برای سه مقام امنیتی سوری در پاریس

دادگاهی در پاریس، ۳ مقام ارشد امنیتی سوری را به حبس ابد محکوم کرد؛ از آنجایی که سوریه از استرداد این افراد خودداری می‌کند، ممکن است این حکم نمادین باشد بررسی این حکم با حسن مکارمی، روانکاو و پژوهشگر در دانشگاه سوربن

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵